• /
  • /
  • /
  • /
  • /
/

Kovanlar

Fer-Gemak, ekstruzyon veya enjeksiyon uygulamalarında kullanılan hemen her tür kovanı üretmektedir. Enjeksiyon kovanlarının yüksek enjeksiyon basıncına dayanması gerekirken, ekstruzyon kovanlarında, degazajlı kovanlar ile malzemedeki gazın atılması veya zor beslenen malzemeler için yivli besleme sitemlerinin kullanılması gerekebilir. Tasarım ile bu gereksinimleri karşılarken, malzeme seçimi ve uygun sertleştirme teknikleri ile optimum verimlilik yakalanmalıdır.

Kovan Tamiri

Tamir edilebilir sınırlar içerisinde bulunan, aşınmış, çapta büyümüş, çizilmiş, yara almış kovanlar honlama tezgahlarında işlenir ve yeniden ısıl işleme tabi tutularak sertleştirilir. Yenilenmişn kovan delik çapına göre uygun vida hazırlanır veya yenisi üretilir.

Kovan Malzemeleri